Дата на създаване на преписката: 08.03.2021
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.03.2021 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности“: Мини процедури (вътрешен конкурентен избор), публикувана под № 2445
Ред за възлагане: Вътрешен конкурентен избор
Статус: Изпълнена