„Доставка на нерециклирана копирна хартия по проект BG05M9OP001-3.021-0001 „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България”

Дата на създаване на преписката: 15.09.2021

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.09.2021 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на канцеларски материали по проект BG05M9OP001-3.021-0001 „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България“

Дата на създаване на преписката: 10.09.2021

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.09.2021 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на нерециклирана копирна хартия по проект BG05M9OP001-3.021-0001 „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България”

Дата на създаване на преписката: 04.08.2021

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.08.2021 23:59

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на канцеларски материали по проект BG05M9OP001-3.021-0001 „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България”

Дата на създаване на преписката: 10.06.2021

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.06.2021 23:59

Статус: Прекратена

Още
"Доставка на нерециклирана копирна хартия по проект BG05M9OP001-3.021-0001 „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България"

Дата на създаване на преписката: 01.06.2021

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.06.2021 23:59

Статус: Прекратена

Още
„Закупуване на преносими компютри“

Дата на създаване на преписката: 19.04.2021

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.05.2021 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Закупуване на компютърни работни станции (Workstations)“.

Дата на създаване на преписката: 08.03.2021

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.03.2021 23:59

Статус: Изпълнена

Още