Дата на създаване на преписката: 19.04.2021
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.05.2021 23:59
Ред за възлагане: Вътрешен конкурентен избор
Статус: Изпълнена