Дата на създаване на преписката: 04.08.2021
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.08.2021 23:59
Ред за възлагане: чл. 82, ал.4 от ЗОП
Статус: Прекратена