Дата на създаване на преписката: 10.06.2021
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.06.2021 23:59
Ред за възлагане: Вътрешен конкурентен избор
Статус: Прекратена