Дата на създаване на преписката: 01.06.2021
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.06.2021 23:59
Ред за възлагане: Вътрешен конкурентен избор
Статус: Прекратена