Дата на създаване на преписката: 07.12.2020
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.12.2020 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности“: Мини процедури (вътрешен конкурентен избор), публикувана под № 2370.
Ред за възлагане: Вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП
Статус: Изпълнена