Дата на създаване на преписката: 23.06.2020
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.07.2020 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности“: Мини процедури (вътрешен конкурентен избор), публикувана под № 2064
Ред за възлагане: вътрешен конкурент избор по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП
Статус: Изпълнена