Дата на създаване на преписката: 29.10.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.11.2018 23:59
Ред за възлагане: вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП
Статус: Изпълнена