Дата на създаване на преписката: 09.05.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.06.2019 17:30
Ред за възлагане: Открита процедура
Статус: Изпълнена