Дата на създаване на преписката: 25.02.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.03.2016 17:00
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Затворена