Дата на създаване на преписката: 08.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.10.2019 17:30
Ред за възлагане: директно възлагане
Статус: Отворена