Дата на създаване на преписката: 06.02.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.02.2019 17:30
Статус: Отворена