Дата на създаване на преписката: 22.04.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.05.2019 17:30
Статус: Прекратена