Дата на създаване на преписката: 07.12.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.01.2019 17:30
Ред за възлагане: Открита процедура
Статус: Отворена