Дата на създаване на преписката: 17.12.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.02.2020 17:30
Ред за възлагане: Открита процедура
Статус: Отворена