Дата на създаване на преписката: 17.12.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.01.2020 17:30
Статус: Възложена