Дата на създаване на преписката: 17.06.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.06.2019 17:30
Ред за възлагане: Покана по чл. 191, ал. 1. т. 2 от ЗОП.
Статус: Възложена