Предоставяне на преводачески услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Дата на създаване на преписката: 28.01.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.03.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
„Изготвяне на методология и събиране на данни за изпълнението на показателите за дългосрочен резултат по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Дата на създаване на преписката: 21.01.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.03.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
„Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“

Дата на създаване на преписката: 03.01.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.01.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
„Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“

Дата на създаване на преписката: 03.01.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.01.2019 23:59

Статус: Възложена

Още