„Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“

Дата на създаване на преписката: 03.01.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.01.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
„Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“

Дата на създаване на преписката: 03.01.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.01.2019 23:59

Статус: Възложена

Още