Предоставяне на програмно време в ефира на Радио К2 за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи ОПРЧР и ЕСФ.

Дата на създаване на преписката: 28.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.03.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
„Застраховка на имущество, собственост на Министерството на труда и социалната политика“

Дата на създаване на преписката: 20.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.04.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“

Дата на създаване на преписката: 06.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.03.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
Предоставяне на преводачески услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Дата на създаване на преписката: 28.01.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.03.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
„Изготвяне на методология и събиране на данни за изпълнението на показателите за дългосрочен резултат по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Дата на създаване на преписката: 21.01.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.03.2019 17:30

Статус: Възложена

Още