„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“

Дата на създаване на преписката: 13.05.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.05.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“

Дата на създаване на преписката: 13.05.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.05.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
„Провеждане на проучване относно възможностите за повишаване на доходите от труд и насърчаване на заетостта на продължително безработните и неактивните лица“

Дата на създаване на преписката: 23.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.06.2019 17:30

Статус: Отворена

Още
„Надграждане на съществуващия модул – национална база данни на социалните предприятия и създаване на Регистър на социалните предприятия“

Дата на създаване на преписката: 22.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.05.2019 17:30

Статус: Прекратена

Още
“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени за управление на Министерството на труда и социалната политика“

Дата на създаване на преписката: 22.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.05.2019 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Надграждане на съществуващия модул – национална база данни на социалните предприятия и създаване на Регистър на социалните предприятия“

Дата на създаване на преписката: 12.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.04.2019 17:30

Статус: Прекратена

Още