Избор на изпълнител, чрез директно възлагане, на услуга с предмет: „Обновяване на лицензи за антивирусен и антиспам софтуер“.

Дата на създаване на преписката: 20.11.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2019 17:30

Статус: Отворена

Още
„Профилактика и техническа поддръжка на климатични системи, собственост на Министерство на труда и социалната политика, в административната сграда на МТСП, гр. София, ул. „Триадица” № 2”

Дата на създаване на преписката: 18.11.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.11.2019 17:00

Статус: Предстоящо обявяване

Още
„Осъществяване на денонощна невъоръжена, жива охрана на административната сграда на министерството на труда и социалната политика в гр. София, ул. Триадица № 2“

Дата на създаване на преписката: 14.11.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.12.2019 17:30

Статус: Отворена

Още
„Доставка на канцеларски материали и компютърна техника за нуждите на Проект № BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“ по ОП РЧР 2014-2020“

Дата на създаване на преписката: 15.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.11.2019 17:30

Статус: Отворена

Още