„Абонаментна поддръжка на програмен продукт „Аладин“ за обработка на възнаграждения”

Дата на създаване на преписката: 17.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
„Поддръжка на софтуер, проектиран и създаден от „Лирекс БГ“ ООД, във връзка с изпълнение на договор № РД 04-54/04.06.2012 г. за изграждане на система за Кол Център за нуждите на МТСП”

Дата на създаване на преписката: 17.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.06.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
Извършване на текущи ремонти в помещения на Центровете за предоставяне на услуги по проект BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“ по ОП РЧР 2014-2020“

Дата на създаване на преписката: 11.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.07.2019 17:30

Статус: Отворена

Още
„Доставка на копирна (нерециклирана) хартия за нуждите на Министерство на труда и социалната политика"

Дата на създаване на преписката: 03.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.06.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
„Надграждане на съществуващия модул – национална база данни на социалните предприятия и създаване на Регистър на социалните предприятия“

Дата на създаване на преписката: 20.05.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.05.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“

Дата на създаване на преписката: 13.05.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.05.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“

Дата на създаване на преписката: 13.05.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.05.2019 23:59

Статус: Възложена

Още