Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на труда и социалната политика

Дата на създаване на преписката: 13.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.01.2020 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Разработване на каталог с добри практики на социални предприятия с притурка на е-носител с кратък филм“.

Дата на създаване на преписката: 09.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.01.2020 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на офис консумативи и принадлежности за нуждите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Дата на създаване на преписката: 25.11.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.01.2020 17:30

Статус: Прекратена

Още