„Закупуване на компютърни работни станции (Workstations)“.

Дата на създаване на преписката: 08.03.2021

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.03.2021 23:59

Статус: Затворена

Още