„Предоставяне на услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на МТСП“

Дата на създаване на преписката: 07.12.2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.12.2020 23:59

Статус: Затворена

Още
„Доставка на преносими компютри от I вид по РС СПОР-24/20.11.2019 г."

Дата на създаване на преписката: 17.11.2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2020 23:59

Статус: Затворена

Още
„Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“

Дата на създаване на преписката: 18.09.2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.10.2020 23:59

Статус: Възложена

Още
"ДОСТАВКА НА БЛАНКИ И ПОЩЕНСКИ ПЛИКОВЕ"

Дата на създаване на преписката: 23.06.2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.07.2020 23:59

Статус: Затворена

Още
„Осигуряване на лица за техническото подпомагане дейността на МТСП”

Дата на създаване на преписката: 17.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.02.2020 17:30

Статус: Прекратена

Още