Дата на създаване на преписката: 18.11.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.01.2020 17:30
Ред за възлагане: Събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус: Прекратена