Дата на създаване на преписката: 29.07.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.09.2019 17:30
Ред за възлагане: чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Статус: Отворена