Дата на създаване на преписката: 28.03.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.03.2019 17:30
Ред за възлагане: Изключение по чл. 13, ал. 1, т.5 от ЗОП
Статус: Възложена

Поръчката представлява предоставяне на програмно време в ефира на Радио К2 за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи  ОПРЧР и ЕСФ.

  • Обявление Прозрачност К2.pdf 2019-03-28

    Поръчката представлява предоставяне на програмно време в ефира на Радио К2 за излъчване на информационни аудио клипове и радио рубрики за отразяване на дейности и събития, популяризиращи ОПРЧР и ЕСФ.