Дата на създаване на преписката: 20.05.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.05.2019 17:30
Ред за възлагане: Покана по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Статус: Възложена