Дата на създаване на преписката: 24.07.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.07.2019 17:00
Статус: Предстоящо обявяване