Дата на създаване на преписката: 01.07.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.07.2019 17:30
Ред за възлагане: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена