Дата на създаване на преписката: 12.04.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.04.2019 17:00
Ред за възлагане: Изключение по чл. 13, ал. 1, т.5 от ЗОП

Поръчката представлява предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) от „БТВ Медиа Груп” ЕАД.

  • obiavlenie-BTV.PDF 2019-04-15

    Обявление за доброволна прозрачност