Дата на създаване на преписката: 10.07.2020
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.07.2020 23:59
Статус: Затворена