Дата на създаване на преписката: 08.07.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.09.2019 17:30
Ред за възлагане: Открита процедура
Статус: Прекратена