Дата на създаване на преписката: 08.08.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.08.2019 17:30
Статус: Затворена