Дата на създаване на преписката: 18.09.2020
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.10.2020 23:59
Ред за възлагане: вътрешен конкурент избор по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП
Статус: Възложена