Дата на създаване на преписката: 02.04.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.04.2019 17:00
Статус: Затворена