„Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“

Дата на създаване на преписката: 18.09.2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.10.2020 23:59

Статус: Отворена

Още
"ДОСТАВКА НА БЛАНКИ И ПОЩЕНСКИ ПЛИКОВЕ"

Дата на създаване на преписката: 23.06.2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.07.2020 23:59

Статус: Затворена

Още
„Осигуряване на лица за техническото подпомагане дейността на МТСП”

Дата на създаване на преписката: 17.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.02.2020 17:30

Статус: Отворена

Още
Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на труда и социалната политика

Дата на създаване на преписката: 13.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.01.2020 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Разработване на каталог с добри практики на социални предприятия с притурка на е-носител с кратък филм“.

Дата на създаване на преписката: 09.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.01.2020 17:30

Статус: Възложена

Още