Анализ на съответствието на съществуващите системи и процеси с изискванията на стандарта ISO/IEC 27001:2013

Дата на създаване на преписката: 25.04.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.05.2017 17:30

Статус: Затворена

Още
“Внедряване на модул „Наказателни постановления“ към Бизнес процесор – Конто 66 за нуждите на ИА Главна инспекция по труда“

Дата на създаване на преписката: 23.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.03.2017 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка на консумативи и принадлежности за нуждите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Дата на създаване на преписката: 21.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.03.2017 17:00

Статус: Предстоящо обявяване

Още
„Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence“

Дата на създаване на преписката: 07.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.03.2017 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Предоставяне на юридически услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Дата на създаване на преписката: 25.01.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.02.2017 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”

Дата на създаване на преписката: 10.01.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.01.2017 17:30

Статус: Отворена

Още
Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Дата на създаване на преписката: 16.12.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.01.2017 17:30

Статус: Отворена

Още