Предоставяне на услуги, свързани с логистично осигуряване на събития по време на Българското председателство на Съвета на ЕС

Дата на създаване на преписката: 15.08.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.08.2017 17:00

Статус: Предстоящо обявяване

Още
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката HP (Ейч ПИ) за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”

Дата на създаване на преписката: 26.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.08.2017 17:30

Статус: Отворена

Още
Предоставяне на юридически услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Дата на създаване на преписката: 18.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.07.2017 17:30

Статус: Затворена

Още
Предоставяне на услуги, свързани с логистично осигуряване на събития по време на Българското председателство на Съвета на ЕС

Дата на създаване на преписката: 07.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.08.2017 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”

Дата на създаване на преписката: 05.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.07.2017 17:30

Статус: Възложена

Още
„Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на МТСП във връзка с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“

Дата на създаване на преписката: 03.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.08.2017 17:30

Статус: Отворена

Още
Изготвяне на план за събиране на данни за изпълнение на дейностите по оценка на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР)

Дата на създаване на преписката: 21.06.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.06.2017 17:00

Статус: Предстоящо обявяване

Още