„Изграждане, разширяване и поддръжка на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа в сгради на МТСП“

Дата на създаване на преписката: 16.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.10.2018 17:00

Статус: Предстоящо обявяване

Още
„РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ЗА МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА И КОМИСИИТЕ ЗА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА“

Дата на създаване на преписката: 30.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.10.2018 17:30

Статус: Отворена

Още
„Изготвяне на методология и събиране на данни за изпълнението на показателите за дългосрочен резултат по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020“

Дата на създаване на преписката: 24.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.10.2018 17:30

Статус: Отворена

Още
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на административната сграда на Министерство на труда и социалната политика, ул. „Триадица“ №2

Дата на създаване на преписката: 22.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.08.2018 17:30

Статус: Отворена

Още
„Извършване на одитни услуги по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с пет обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 17.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.10.2018 17:30

Статус: Затворена

Още
Поддръжка на интернет сайт на МТСП

Дата на създаване на преписката: 16.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.08.2018 17:30

Още
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за участие.

Дата на създаване на преписката: 10.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.08.2018 17:00

Още
„Разработване и поддържане на уеб-базирана информационна система за представяне на прогнози за развитието на пазара на труда“

Дата на създаване на преписката: 09.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.08.2018 17:00

Статус: Предстоящо обявяване

Още