„ОБСЛЕДВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА УЛ. „ТРИАДИЦА” №2”

Дата на създаване на преписката: 23.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.04.2018 17:00

Още
Поддръжка на системата за управление на документооборота и работния поток EVENTIS R7

Дата на създаване на преписката: 13.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.04.2018 17:30

Статус: Предстоящо обявяване

Още
Доставка на бланки и пощенски пликове

Дата на създаване на преписката: 02.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.04.2018 17:30

Статус: Отворена

Още
Доставка на канцеларски материали

Дата на създаване на преписката: 02.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.04.2018 17:30

Статус: Отворена

Още
„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ № BG05M90PO001-3.002 „ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ ПО ОП РЧР 2014-2020”

Дата на създаване на преписката: 21.03.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.04.2018 17:30

Статус: Отворена

Още
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на министерството на труда и социалната политика

Дата на създаване на преписката: 19.03.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.03.2018 17:30

Статус: Отворена

Още
Абонаментно поддържане на Програмен продукт КОНТО

Дата на създаване на преписката: 16.03.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.03.2018 17:30

Статус: Отворена

Още
„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”

Дата на създаване на преписката: 13.03.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.03.2018 17:30

Статус: Отворена

Още
„Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”

Дата на създаване на преписката: 13.03.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.03.2018 17:30

Статус: Отворена

Още