„Предоставяне на юридически услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Дата на създаване на преписката: 25.01.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.02.2017 17:30

Статус: Отворена

Още
„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”

Дата на създаване на преписката: 10.01.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.01.2017 17:30

Статус: Отворена

Още
Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Дата на създаване на преписката: 16.12.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.01.2017 17:30

Статус: Отворена

Още
Разработване на дългосрочни и средносрочни прогнози за развитието на пазара на труда и бъдещото търсене и предлагане на труд в България

Дата на създаване на преписката: 09.11.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.01.2017 17:30

Статус: Отворена

Още