ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА МТСП

Дата на създаване на преписката: 23.11.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.11.2017 17:00

Статус: Предстоящо обявяване

Още
„Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence“

Дата на създаване на преписката: 19.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.10.2017 17:30

Статус: Отворена

Още
Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Дата на създаване на преписката: 06.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.11.2017 17:30

Статус: Отворена

Още
Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи ЕСФ и ОПРЧР от „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД.

Дата на създаване на преписката: 11.09.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.09.2017 17:00

Статус: Затворена

Още