Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на труда и социалната политика

Дата на създаване на преписката: 15.01.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.01.2018 17:30

Статус: Отворена

Още
Осъществяване на процесуално представителство и защита на МТСП пред Окръжен съд, гр.Габрово, по т.дело № 10025/2013 г.,до окончателното му приключване с влязло в сила съдебно решение.

Дата на създаване на преписката: 08.01.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.01.2018 17:00

Статус: Възложена

Още
Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Дата на създаване на преписката: 08.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.01.2018 17:30

Статус: Отворена

Още
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА МТСП

Дата на създаване на преписката: 23.11.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.01.2018 17:30

Статус: Отворена

Още